Doktorand inom Farmakokinetisk-Farmakodynamisk modellering – Antibiotika

Uppsala universitet
  Published
  2024/05/01
  Location
  Uppsala, Sweden
  Category
  Job Type

  Description

  Uppsala biomedicinska centrum från luften

  Institutionen för farmaci (IFF) vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. IFF har ca 150 anställda och en omsättning på närmare 160 miljoner.

  I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, utveckling av biologiska läkemedel, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

  Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Biologiska läkemedel • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

  Mer information www.farmaci.uu.se

  Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

  En doktorandplats med fokus på karaktärisering av farmakokinetiska-farmakodynamiska samband för translation av antibiotika-effekter från avancerade prekliniska modeller till patienter finns tillgänglig inom forskningsområdet farmakokinetik-farmakodynamik, inriktning antibiotika, vid institutionen för farmaci.

  Antibiotikaresistens ökar snabbt globalt och det behövs förbättrade metoder som kan accelerera utvecklingen av nya antibiotikaterapier. De experimentella modeller som idag används för att studera farmakokinetiska-farmakodynamiska samband fokuserar på den bakterieavdödande effekten i medium och ignorerar påverkan på vävnader och inverkan av immunförsvaret, dvs de processer som påverkar den kliniska bilden av infektionen. In vitro system som kan efterlikna de fysiologiska processerna är därför under utveckling. Ett viktigt nästa steg är att utröna hur informationen från dessa system ska översättas till lämplig dosering i patienter. Via farmakokinetiska-farmakodynamiska samband har vi tidigare visat på möjligheterna att integrera olika typer av experimentella data i farmakokinetiska-farmakodynamiska modeller för att prediktera doseringsregimer. Genom dessa nya experimentella system förväntar vi oss att translationskapaciteten kommer att förbättras ytterligare.

  Det övergripande syftet med projektet är att utveckla matematiska modeller för att translatera effekter av antibiotika i tredimensionella cellmodeller (bl.a. lunga) vid bakterieinfektioner till kliniska utfallsvariabler. Projektet kommer innebära nära samarbete med ett schweiziskt konsortium bestående av experimentalister, läkemedelsutvecklare och kliniker. Modellerna kommer utvecklas baserat på antibiotikum som idag används kliniskt för att sedan användas för att prediktera utfall av nya substanser som är under utveckling.

  Arbetsuppgifter: Innehavaren av en doktorandtjänst måste primärt fokusera på sina forskarstudier. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av arbetstiden.

  Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  - avlagt examen på avancerad nivå inom farmaci-, biomedicin-, läkar- eller civilingenjörsutbildning alternativt Mastersprogram inom farmaceutisk modellering eller läkemedelsutveckling

  - fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller

  - på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

  Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och erfarenhet av forskning inom farmakokinetisk-farmakodynamisk karaktärisering / farmakometri. Avklarade kurser bör inkludera Farmakokinetik, Fysiologi, Farmakologi, Modellering och Programmering (t.ex. i R). Erfarenhet av forskning kring antibiotikaterapi och/eller cellsystem är värdefullt. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Vidare skall den sökande ha en god samarbetsförmåga samt demonstrerad skicklighet att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt.

  Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på Utbildning på forskarnivå . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

  För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer Mål och regelsamling vid Uppsala universitet.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

  Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till Kvalifikationskraven nämnda ovan så som erfarenhet inom farmakokinetik, farmakodynamik, farmakometri, och antibiotikaterapi, (ii) kandidatens CV, (iii) kopior av examensbevis och betyg, (iv) två rekommendationsbrev (varav helst minst ett brev från handledare av masterprojekt), och (v) examensarbete/masterprojekt, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

  Om anställningen
  Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-08-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

  Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2024, UFV-PA 2024/1550.

  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

  Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet
  https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

  Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.

  Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

  Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

  Placering: Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

  Anställningsform: Heltid , Tidsbegränsad anställning

  Lön: Fast lön

  Antal lediga befattningar: 1

  Sysselsättningsgrad: 100%

  Ort: Uppsala

  Län: Uppsala län

  Land: Sverige

  Facklig företrädare: ST/TCO tco@fackorg.uu.se
  Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
  Saco-rådet saco@uadm.uu.se

  Referensnummer: UFV-PA 2024/1550

  Sista dag för ansökan: 2024-05-17

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha
  Doktorand inom Farmakokinetisk-Farmakodynamisk modellering – Antibiotika
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /