Forskare

Göteborgs universitet
Published
2020/03/19
Location
Göteborg, Sweden
Category
Job Type

Description

Forskningen vid Arbets-och miljömedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, handlar om sambandet mellan miljö i dess vida bemärkelse och människors hälsa. Ett brett forskningsprogram handlar om exponering för och hälsoeffekter av exponering för perfluorerade ämnen i dricksvatten. Annan forskning studerar hur ljud, buller och luftföroreningar påverkar människors hälsa i arbetet och...

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Forskare i Farmakometri   Uppsala, Sweden
2020/03/24
Forskare   Göteborg, Sweden
2020/03/20
Projektledare KTH Digital Futures   Stockholm, Sweden
2020/03/18
Doktorand i fysik   Göteborg, Sweden
2020/03/17
Forskare
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/