Førsteamanuensis/Universitetslektor i medisin

NTNU
  Published
  2023/11/08
  Location
  Ålesund, Norway
  Category

  Description

  Om stillingen

  Ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund, Fakultet for medisin og helsevitenskap, er det ledig fast 50 % stilling som førsteamanuensis/universitetslektor innen fagområdet psykiatri.  Stillingen forutsetter at man er spesialist i voksenpsykiatri og innehar klinisk stilling ved Ålesund sjukehus. Dersom det er ønskelig, kan en lavere stillingsandel enn 50 % vurderes, men ikke mindre enn 20 %.

  Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU har etablert to desentraliserte studieløp henholdsvis i Helse Nord-Trøndelag (2018) og Helse Møre og Romsdal (2023). Stillingen er knyttet til den desentraliserte legeutdanningen i HMR med base ved Ålesund Sjukehus.

  I stillingen vil du ha ansvar for fagområdet voksenpsykiatri, BUP og rus- og avhengighet, og spesielt utvikling/gjennomføring av plenumsundervisning for studentene innen voksenpsykiatri i 4. studieår. I tillegg vil du være ansvarlig for å følge kliniske veiledere ved psykiatrisk avdeling Ålesund sykehus, og etablere en struktur for studentenes kliniske tjeneste i faget psykiatri inkludert BUP og rus- og avhengighet.  Hoveddelen av undervisningen vil foregå i høstsemesteret. Dette innebærer at du må ha anledning til å være fleksibel ettersom mesteparten av arbeidsoppgavene knyttet til undervisning, gjennomføres i denne perioden.

  Profesjonsstudiet i medisin ved NTNU 

  Profesjonsstudiet i medisin ved NTNU er et studium på 6 år med tidlig pasientkontakt og fagintegrasjon hvor prekliniske, parakliniske og kliniske fag undervises integrert fra første studieår. Studiet består av ni halv- eller helårsemner med integrerte eksamener. Undervisningen gis i form av gruppeundervisning som problembasert læring (PBL), kurs i små og større grupper, plenumsundervisning som forelesninger og team-basert læring (TBL), samt praktisk-klinisk undervisning i grupper, og praksis på sykehus og i primærhelsetjeneste. Legeutdanning har to desentraliserte studieløp; i Levanger og i Ålesund. Mer informasjon om legeutdanning kan leses her.

  Stillingen forutsetter fast klinisk stilling som spesialist i voksenpsykiatri ved Ålesund sjukehus. Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin ved NTNU har det overordnede faglig ansvaret for legeutdanningene i Ålesund, Levanger og Trondheim.

   Arbeidsoppgaver

  I denne stillingen skal du sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ha ansvar for undervisning og forskning innen fagområdet psykiatri. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

  • Veiledning av studenter på ulike nivå innen fagområdet
  • Deltakelse i administrativt arbeid

  Særskilt ansvarsområde

  Den som innehar stillingen må samarbeide tett med de som har ansvar for andre fag på medisinerstudiet i Ålesund. I tillegg er det påkrevd med tett samarbeid med psykiatri, BUP og rus- og avhengighet ved studiestedene Trondheim og Levanger. Studentene har felles læringsutbyttebeskrivelser og skal ha en felles nasjonal avsluttende eksamen.

  • Ansvar for utvikling og gjennomføring av teoriundervisningen innen voksenpsykiatri
  • Ansvar for planlegging og organisering av klinisk tjeneste, inkludert rekruttering og oppfølging av kliniske veiledere ved psykiatriske avdelingen
  • Ansvar for koordinering av teori- og praktisk undervisning innen barne- og ungdomspsykiatri, og rus- og avhengighetsmedisin

  Som ansatt på fakultetet må du også påregne å kunne bidra med undervisning innen ditt fagområde på alle studieprogrammene ved fakultetet.

  Du må rette deg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

  Kvalifikasjonskrav

  Førsteamanuensis:

  Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet psykiatri i henhold til krav gjengitt i §1-4 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  • ph.d. i medisin

  Universitetslektor:

  Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet psykiatri i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  Felles:

  • Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.
  • Cand. med.
  • Stilling som spesialist i voksenpsykiatri ved avdeling for psykiatri ved Ålesund sjukehus. Dersom du er i sluttfasen av din spesialisering, vil du likevel kunne bli vurdert
  • Faglig og klinisk kompetanse innen relevante fagområder
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk

  Ønskede kvalifikasjoner

  • Engasjement for faget og utdanning av leger
  • Erfaring med utviklingsarbeid
  • Erfaring innen forskning og vitenskapelig publisering på internasjonalt nivå

  Personlige egenskaper

  • Har gode samarbeidsevner
  • Har gode formidlingsevner
  • Har evner til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet

  Motivasjon for stillingen, personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på.

  Vi tilbyr

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha
  Førsteamanuensis/Universitetslektor i medisin
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /