Handläggare till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
Publicerad
2021/02/05
Placering
Uppsala, Sweden
Kategori
Övrigt  
Typ av jobb

Beskrivning

Som är en statlig myndighet. Nämnden har regeringens uppdrag att utreda och pröva frågor om oredlighet i forskning, frågor som tidigare prövades av de svenska lärosätena. Nämnden ska bidra till att god forskningssed upprätthålls i Sverige.
Nu har du chansen att arbeta i och vara med och utveckla nämndens verksamhet.
Etikprövningsmyndigheten är värdmyndighet för Npof och söker nu en kvalificerad handläggare till nämndens verksamhet.
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga uppgifter är att utreda och föredra oredlighetsärenden inför nämnden.
I detta ingår att ha kontakter med dem som berörs av en utredning, sakkunniga, lärosäten med flera.
Eftersom vår myndighet är liten och i en uppbyggnadsfas kommer du även vara delaktig i utvecklingen av verksamheten såväl när det gäller strategiska frågor som mer operativa frågor. Under år 2021 ska vi bland annat fortsatt utveckla vår prövningsverksamhet samt utveckla en årligen återkommande rapport i vilken vi sammanställer och analyserar redovisningar av oredlighetsärenden och andra avvikelser från god forskningssed. Det kan även bli aktuellt med genomförande av seminarier och konferenser och andra kommunikations- och informationsaktiviteter.
Kvalifikationskrav och erfarenheter
•Akademisk examen företrädesvis inom naturvetenskap eller teknik
•Ingående kunskaper om forskningsverksamhet, exempelvis egen forskningserfarenhet eller stöd till forskning eller forskningsprojekt
•Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
•Goda kunskaper i engelska, främst språkkunskaper som krävs för beskrivningar av forskning och forskningsförutsättningar.Det är meriterande om du har avlagt doktorsexamen samt om du har erfarenheter av arbete med följande
•Forskningsetiska frågor
•Väl vitsordad erfarenhet av ärendehandläggning och medverkan i föredragnings-, berednings- och beslutsprocesser i offentlig verksamhet
•Utbildning och informationsaktiviteter

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet kräver god förmåga till både samarbete och självständigt arbete samt att du är strukturerad, noggrann, ansvarsfull, flexibel, lösningsorienterad och har integritet.

Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Provanställning tillämpas. Etikprövningsmyndigheten är arbetsgivare och du kommer att ha din arbetsplats på nämndens kontor i centrala Uppsala.

Så ansöker du

Du skickar personligt brev och CV via e-post till registrator@etikprovning.se senast 1 mars 2021.
I e-postens ämnesradanger du ditt namn (för- och efternamn) samt dnr 2021-00473. Om du har frågor är du välkommen att kontakta personalansvarig chef
Karin Nylén (kanslichef vid Npof), karin.nylen@oredlighetsprovning.se, 010-457 33 22, eller Anne Nilsson (förvaltningschef vid Etikprövningsmyndigheten), anne.nilsson@etikprovning.se, 010-475 08 02.
Övriga kontaktpersoner är Sofi Pahlin (HR-generalist), sofi.pahlin@etikprovning.se, 010-475 08 07.
Tanja Gyldén (lokal facklig representant SACO-S), tanja.gylden@etikprovning.se.
Charlotte Holdar (lokal facklig representant OFR/S/ST) charlotte.holdar@etikprovning.se.
Etikprövningsmyndigheten värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansök
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

2020/12/15
2020/12/15
Biträdande universitetslektor   Borlänge, Sweden
2020/12/10
Handläggare till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/