Postdoktor i folkhälsovetenskap

Stockholms universitet
Published
2023/09/07
Location
Stockholm, Sweden
Category
Job Type

Description

vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2023-09-08.

Institutionen för folkhälsovetenskap är en institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Vi bedriver även utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Projektbeskrivning
Forskningsprojektet Förklaringar till överdödlighet i COVID-19 bland invandrare i Sverige: fokus på sociala bestämningsfaktorer för hälsa (COVIS) undersöker undersöker hur de sociala förhållandena för utlands- och inrikes födda individer, såsom yrke, sysselsättning och bostadsort, har lett till sociala ojämlikheter i COVID-19-dödligheten bland utrikes födda i Sverige. Forskningen bygger på kvantitativa bedömningar av registerdata. För mer information se: www.su.se/publichealth/COVIS

Arbetsuppgifter
Kandidaten förväntas bedriva forskning inom ramen för en av inriktningarna i nära samarbete med andra forskare, med fokus på vetenskaplig analys av nationella registerdata och produktion av vetenskapliga artiklar. Vid intresse kan möjlighet till viss undervisning på grundnivå- och avancerad nivå erbjudas.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, inklusive en stark kvantitativ profil och expertis inom datahantering med programvara som Stata, SAS eller R. Två kandidatprofiler med starka kvantitativa metoder kan vara lämpliga för denna anställning. Å ena sidan kandidater med en stark samhällsvetenskaplig bakgrund med erfarenhet inom området ojämlikheter och å andra sidan kandidater med erfarenhet av COVID-forskning specifikt. Samarbetsförmåga och social kompetens kommer också att övervägas. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska är ett krav.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2023-10-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledaren, docent Sol P. Juárez, sol.juarez@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

 

Sista ansökningsdag: 2023-09-08

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Postdoktor i folkhälsovetenskap
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/