Postdoktor inom robotik och artificiell intelligens

Luleå tekniska universitet
Published
2023/08/30
Location
Luleå, Sweden
Category
Job Type

Description

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Robotik och artificiell intelligens vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu två postdoktorer som bidrar till vår växande verksamhet. Forskargruppen inom robotik och AI bedriver grundläggande forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på flyg- och rymdrobotik.

Forskargruppen inom robotik och AI:s vision syftar till att minska gapet från teori till verklighet, samtidigt som teamet har en stark expertis inom fältrobotik. Specifika applikationsområden som är i fokus är robotik för gruvor, byggarbetsplatser, flyginspektion av åldrande infrastruktur, räddningsaktioner med multipla robotar, multisensorfusion och multirobotkoordination, inklusive perception, decentralisering och uppdragsutförande med multipla robotar.

Teamet har ett starkt europeiskt deltagande i flera FoU&I-projekt och deltog i DARPA SUB-T-utmaningen med CoSTAR- teamet som leddes av NASA/JPL .

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som kännetecknas av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen miljö och människor under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning
Som postdoktor kommer du att arbeta inom området robotik och aktiviteterna kommer att kopplas till nationella, europeiska och världsomspännande FoU-projekt.

Typiska forskningsområden kommer att fokusera på, men inte begränsas till följande där ett bevis på tidigare arbete med experimentellt verifierade resultat är nödvändigt:

Avancerad multimodal perception för autonom navigering i komplexa miljöer:

  1. Traverserbarhetsanalys för miljöbaserad riskmedveten navigering.
  2. Neural nätverksdesign för miljösegmentering.
  3. Detektering och isolering av objekt i 3D-punktmoln
  4. Skapande och användning av digitala tvillingar för träning av ML-modeller.
  5. Semantikbaserad omlokalisering i 3D-punktmolnskartor av olika storlek och komplexitet.
  6. Robust perception i ogynnsamma väderförhållanden
  7. Dynamisk objektspårning

Arbetsuppgifter
En postdoktors arbetsuppgifter omfattar främst forskning. Pedagogik och pedagogiskt utvecklingsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna, upp till högst 20 % av arbetstiden. Du kommer att utföra forskning med betydande experimentella komponenter för publicering i internationella tidskrifter med peer-reviewförfarande och vid större konferenser. Tjänsten kommer att innehålla handledning av doktorander och civilingenjörsstudenter, undervisning och stöd i att skaffa medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansiärer/råd, EU:s ramprogram eller från industrin.

Kvalifikationer
För att vara kvalificerad måste du ha en doktorsexamen i reglerteknik eller närliggande ämne. Dokumenterat arbete inom området för projektet är en merit. Forskningsuppgifterna kräver en gedigen matematisk bakgrund med bevisad avancerad experimentell förmåga och utmärkta programmeringskunskaper ( t.ex. C++, ROS, Matlab , etc.). Du bör ha en stark vision för att utvärdera och demonstrera forskningsresultaten i verkliga driftsförhållanden, i syfte att minska gapet mellan ren teori och experimentella verifikationer. En doktorsexamen som avlagts senast tre år före sista ansökningsdag är en användbar merit. Kandidater som har avlagt doktorsexamen vid ett tidigare tillfälle kan också komma i fråga om det finns särskilda skäl, till exempel olika typer av lagstadgad tjänstledighet. Du kommer att behöva representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands och därmed ha goda kunskaper i engelska.

Information
*Vi söker två postdoktorer på heltid med placering i Luleå. Anställningen är begränsad till 2 år med möjlighet till förlängning 1 år. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information om tjänsten vänligen kontakta ämnesföreträdare professor George Nikolakopoulos +46 920 491298, geonik@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson kjell.johansson@ltu.se +46 (0)920-491529
OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se +46 (0)920-491792

Ansökan
Vi ser helst att du söker denna tjänst genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Ansökan bör innehålla ett detaljerat CV med en fullständig beskrivning av alla vetenskapliga meriter och publikationer, motivationsbrev, en forskningsplan med en beskrivning av forskningsämnena, lista över framgångsrika anslagsansökningar, lista över två personer som kan ge dig rekommendationer och kopior av verifierade och översatta examensbevis från gymnasiet och universiteten. Din ansökan ska skrivas på engelska eller svenska. Märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag:  15 september 2023

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Postdoktor inom robotik och artificiell intelligens
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/