Professor i skoglig fjärranalys

Sveriges lantbruksuniversitet
Published
2020/07/15
Location
Umeå, Sweden
Category
Job Type

Description

Fakulten för skogsvetenskap Institutitionen för skoglig resurshushållning Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning samt ansvarar för nationella terrestra resursanalysprogam. För mer information se: https://www.slu.se/institutioner/skoglig-resurshushallning/. Ämnesbeskrivning: Skoglig fjärranalys handlar om bearbetning, tolkning och presentation av...

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha
Professor i skoglig fjärranalys
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/