Universitetslektor i fagdidaktikk innen økonomiske og administrative fag

Universitetet i Stavanger
  Published
  2023/11/08
  Location
  Stavanger, Norway
  Category
  Lektor  
  Job Type

  Description

  Universitetet i Stavanger har ledig variabel 40% undervisningsstilling som universitetslektor ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur-og språkvitenskap. Stillingen er ledig fra 01.01.2024.

  Fagområdet for stillingen er undervisning i fagdidaktikk innen økonomiske og administrative fag.

  Vi ser etter deg som er en erfaren lærer i videregående skole med relevant faglig bakgrunn. Den som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelornivå og bidra til samarbeid med arbeidslivet. Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisning inngår i stillingen.

  Emnet du skal undervise i tilbys hvert fjerde semester, vårsemesteret i partallsår. Ansettelsen gjelder derfor hvert fjerde semester. Det kan også være aktuelt å tilby ansettelse annet hvert år i en 20% stilling, dette avklares i rekrutteringsprosessen.

  Generell stillingsbetenkning for universitetslektor ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

  Kvalifikasjoner

  Du må ha utdanning på mastergradsnivå innenfor fagområdet og relevant yrkespraksis.

  Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning.

  Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på begge språk.

  Videre legges det vekt på at du har:

  • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
  • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
  • erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
  • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk
  • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
  • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø
  Hulda Garborgs hus

  Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
  • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
  • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 680.000 - 750.000 bto pr år i 100% stilling. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
  • medlemsskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
  • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

  Mangfold

  Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn.

  Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

  Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet

  Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

  Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

  Kontaktinformasjon

  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kontorsjef Ingun Leidland, tlf 51 83 23 05, e-post: ingun.leidland@uis.no

  Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Annette Lothe Molnes, tlf:. 51 83 13 61, e-post
  annette.l.molnes@uis.no.

  UiS rektorkjede

  Søknaden

  Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

  Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

  • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
  • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

  Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

  Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

  UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

  Generell informasjon

  Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

  Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.5 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som universitetslektor.

  Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komité. På bakgrunn av komitens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

  Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

  Studenter
  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha
  Universitetslektor i fagdidaktikk innen økonomiske og administrative fag
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /