Universitetslektor i pedagogik

Stockholms universitet
Published
2023/09/07
Location
Stockholm, Sweden
Category
Lektor  
Job Type

Description

vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2023-09-08.

Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning för närmare 8000 studenter räknat i personer varje år och har idag ca 180 medarbetare, ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 40 administratörer.

Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning i pedagogik. Vi erbjuder en bred palett av utbildning, bland annat studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO-programmet och Yrkeslärarprogrammet. Vi ger också flera utbildningar inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ingår i lärarutbildningen. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom rektorsprogrammet och vi har flera masterprogram varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som bedriver kompetensutbildning för universitetslärare har också sin hemvist vid institutionen.

Ämne/ämnesbeskrivning
Pedagogik.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning, kursutveckling, handledning och examination i institutionens utbud av kurser inom rektorsprogrammet och institutionens utbud av kurser i pedagogik. Sökande ska vara beredd på att delta i undervisning som till stor del genomförs på internat och riktar sig till skolledare från förskola till vuxenutbildning.  I arbetet ingår att bedriva egen forskning samt att medverka i pedagogiskt och administrativt utvecklingsarbete, vilket t.ex. innebär deltagande i arbetsgrupper.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik alternativt har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska från början av anställningen.

God förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Störst vikt kommer att ges bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet. Därefter kommer vikt ges åt vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet av tidigare erfarenhet av undervisning inom rektorsutbildning. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid forskningsmeriter inom skolområdet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta de som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 2024-06-30. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Helena Rehn, tfn 08-12 07 65 42, helena.rehn@edu.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

 

Sista ansökningsdag: 2023-09-08

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha
Universitetslektor i pedagogik
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/