Universitetslektor i produktinnovation

Luleå tekniska universitet
Published
2023/09/07
Location
Luleå, Sweden
Category
Lektor  
Job Type

Description

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Produktinnovation tillhör Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, ETKS. Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser, miljö och energi. På institutionen bedrivs tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar inom ett stort antal utbildningsprogram. Institutionen har cirka 240 anställda och bedriver forskning inom 12 forskningsämnen fördelade på tre avdelningar där ämnet Produktinnovation ingår i avdelningen Människa och teknik.

Hos oss möts forskare av hög nationell och internationell klass i en kreativ, nyskapande och produktiv miljö. Vi forskar bland annat i utveckling och design av hållbara produkter, tjänster och produktion. Du får jobba i en stimulerade forskningsmiljö tillsammans med industriföretag inom olika branscher, från rymd- och fordonsteknik till matproduktion och hjälpa till i våra civilingenjörsprogram.

Inom ramen för tjänsten kommer du att delta i en forskargrupp som arbetar med olika aspekter av innovation och kreativitet i produktutvecklingsprocessen, från tidig idéfas och konstruktion till produktion och livscykelåtaganden. Ämnesområdet ligger i skärningspunkten mellan affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling med innovation i fokus. Förutom att ge bidrag till den akademiska miljön i form av ökad förståelse och kunskap inom ämnet, omsätts forskningsresultaten också i metoder, verktyg och riktlinjer för industriell tillämpning.

Undervisningen inom ämnesområdet utförs huvudsakligen inom civilingenjörsprogrammen
Teknisk design, Maskinteknik och Industriell ekonomi.

Ämnesbeskrivning
Produktinnovation omfattar teorier och metoder för behovs- och kunskapsdrivna utvecklingsprocesser där produkt- och tjänsteutveckling länkas samman.

Arbetsuppgifter
Arbetet inkluderar att bedriva forskningsprojekt samt kommunicera dess resultat genom akademiska publikationer, samt att vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet. Tjänsten inbegriper ca 50 % forskning där en stor del av arbetet är att bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och att delta i lednings- och administrativa uppdrag.

Som lektor i produktinnovation kommer du att utveckla och medverka i undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt handleda examensarbeten och doktorander.

I tjänsten ingår även att bidra till universitetets utvecklingsarbete samt följa ämnets internationella utveckling samt utveckla omvärldskontakter och samverkansprojekt med externa aktörer inom produkt- och produktionsinnovation.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

  • Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
  • Visat pedagogisk skicklighet
  • Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

  • Vetenskaplig skicklighet
  • Pedagogisk skicklighet
  • Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

* Doktorsexamen i produktinnovation (eller motsvarande).

* Erfarenhet av undervisning inklusive kursutveckling inom områdena produkt- och produktionsutveckling samt innovationsledning

* Erfarenhet av tillverkningsindustrin och specifikt rymd- och flygindustri är meriterande.

* Stark vetenskaplig bakgrund verifierad genom ett rimligt antal publikationer efter disputation

* Förmåga att samverka med det omgivande samhället, specifikt är förmåga att leda innovationsarbete är meriterande.

* Förmåga att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.

* Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

* Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, och att kunna undervisa på svenska och engelska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom ämnet samt bidra till dess framtida utveckling.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: ämnesföreträdare Anna Öhrwall Rönnbäck 0920-493262, anna.ohrwall.ronnback@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, telefon 0920-491480, e-post jorgen.normark@ltu.se

Fackliga företrädare:
ACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 19 september, 2023
Referensnummer: 3569-2023

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Universitetslektor i produktinnovation
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/