Vikarierande universitetslektor

Lunds universitet
Published
2023/09/01
Location
Lund, Sweden
Category
Lektor  
Job Type

Description

Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

 

 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning i humanekologi och särskilt inom områdena forskningsmetodik och icke-industriella försörjningssätt. Undervisning och handledning inom kulturgeografi och ekonomisk geografi kan också förekomma. Administrativa uppgifter kan också utgöra en del av arbetsuppgifterna. Undervisning och handledning på både engelska och svenska förekommer.

Kvalifikationer
Förr anställningen krävs avlagd doktorsexamen i humanekologi eller inom ett för anställningen relevant område alternativt att motsvarande kunskaper förvärvats på° annat sätt i Sverige eller utomlands samt att sökande har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Anställningen kräver även att den sökande har undervisningserfarenhet framför allt från svenskt universitet eller högskola samt dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och svenska. En av de viktigaste bedömningsgrunderna utgörs av förmågan att snabbt sätta sig in i och utföra undervisningsuppdraget.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
- CV
- Personligt brev
- Förteckning över pedagogiska meriter

Villkor
Vikariat på fyra månader på 65% med start den 15 september 2023.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Vikarierande universitetslektor
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/