Professor i experimentell diabetesforskning

Karolinska Institutet
  Published
  2024/02/06
  Location
  Stockholm, Sweden
  Category
  Job Type

  Description

  Karolinska Institutet, KI SÖS

  -med inriktning mot forskning

  Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

  Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) bedriver grundutbildning och forskarutbildning samt internationellt erkänd forskning med fokus på vanligt förekommande sjukdomar och skador. Målsättningen med all verksamhet är att förbättra människors hälsa. Vi söker nu en professor i experimentell diabetesforskning med inriktning mot stroke.

  Ämnesbeskrivning

  Forskningen inom diabetes på KI SÖS är bred och omfattar allt från randomiserade studier till epidemiologisk och mekanistisk forskning. Forskargruppen som kliniskt är placerad under internmedicin på Södersjukhuset består idag av en professor, 2 lektorer, varav en adjungerad, 5 docenter, 8 disputerade samt 5 doktorander. Forskargruppen är uppdelad på huvudsakligen epidemiologiska/kliniska studier och translationell forskning. Den experimentella delen av diabetesforskningen, som till stor del utförs på smådjur, har fokus på att minska neurologiska komplikationer vid stroke. Denna forskningsgren är unik på Karolinska Institutet varför vi nu önskar förstärka forskningen med en professor.

  Din roll

  Anställningen som professor i experimentell diabetesforskning med inriktning mot stroke innebär ett övergripande ansvar för den experimentella diabetesforskningen vid KI SÖS. Uppdraget innefattar bland annat att aktivt stimulera den pågående forskningen kring diabetes och stroke men även forskningen kring stroke på internmedicin i ett större perspektiv. Vidare ska innehavaren av tjänsten undervisa inom grundutbildning och masterutbildning på läkarprogrammet samt inom doktorandutbildning. En viktig del i arbetet kommer att vara att utveckla ett akademiskt ledarskap inom den experimentella diabetesforskningen.

  Behörighetskrav

  Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet och utmärkt vetenskaplig skicklighet. (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet).

  Den sökande ska ha erfarenhet av translationell forskning, inklusive relevanta djurmodeller för stroke. Den sökande ska även ha erfarenhet av undervisning inom läkarprogram samt handledning på olika nivåer, inklusive doktorandhandledning och handledning av post-doc.

  Bedömningsgrunder

  Anställningen har en inriktning mot forskning. Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

  Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.2 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

  Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat god förmåga att erhålla stora forskningsanslag.

  Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

  Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

  Vad erbjuder vi?

  En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

  Placering: Södersjukhuset

  Ansökan

  Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

  Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

  Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

  Varmt välkommen med din ansökan!

  Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha
  Professor i experimentell diabetesforskning
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /