Postdoktor inom elektronstrukturteori för spinndynamik

Kungliga Tekniska högskolan
Published
2022/01/17
Location
Stockholm, Sweden
Category
Job Type

Description

Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter

Vi söker 1-2 högt kvalificerade och starkt motiverade kandidater för anställning som postdoktor inom beräkningsmaterialfysik med fokus på magnetiska egenskaper till Professor Anna Delins forskargrupp vid KTH, Stockholm, Sverige. Forskningen, som har betoning på grundforskning, kommer att ske i nära samarbete med Professor Olle Erikssons grupp vid Uppsala Universitet (materialteori). Din uppgift som postdoktor i gruppen är att utveckla och sedan använda en ny generell beräkningsmetod, baserad på tight-binding-approximationen, för att beskriva hur spinndynamiken i magnetiska material påverkas av elektromagnetiska vågor. Projektet syftar till att förstå ultrasnabb avmagnetisering och relaterade fenomen på kvantmekanisk nivå. Gruppen har tillgång till stora HPC-resurser.

Som postdoktor i gruppen förväntas du ta en drivande roll i projektet. En mindre mängd handledning av doktorander och/eller undervisning kan förekomma inom ramen för tjänsten. Institutionen för tillämpad fysik vid KTH erbjuder en livlig och stimulerande forskningsmiljö. Vi är samlokaliserade med forskare från Stockholms universitet och NORDITA. Inspirerande seminarier, forskarskolor och workshops organiseras under hela året, och besöks ofta av världsledande forskare från många fysikområden.

Vi erbjuder

 • En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
 • Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö

Läs mer om hur det är att arbeta på KTH.

Kvalifikationer

Krav

 • Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV).

Meriterande

 • Vetenskaplig skicklighet.
 • Pedagogisk förmåga.
 • Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
 • Samarbetsförmåga.
 • Självständighet.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida.

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

 • CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
 • Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
 • Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).

Om anställningen

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Postdoktor inom elektronstrukturteori för spinndynamik
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/