Biträdande universitetslektor

Högskolan Dalarna
  Published
  2024/03/11
  Location
  Borlänge, Sweden
  Category
  Lektor  
  Job Type

  Description

  Biträdande universitetslektor i Energiteknik

   Dela sidan

  Ref HDa 2.3.1-2020/836

  Vad kan vi erbjuda dig?
  Högskolan Dalarna erbjuder en karriärväg in i forskning och utbildning vid avdelningen energi och byggteknik i forskningsmiljön Energi ochsamhällsbyggnad och med utbildningsprogram på grund och avancerad nivå inom energisystem, solenergiteknik, byggteknik och energieffektivt byggande.

  Dina framtida arbetsuppgifter
  I arbetsuppgifterna ingår forskning och undervisning. I forskningen ingår att driva egna forskningsprojekt och projekt tillsammans med kollegor i forskningsgruppen, vid andra lärosäten nationellt och internationellt. Det ingår också att söka forskningsmedel i externa utlysningar och koordinera gemensamma ansökningar med kollegor i forskningsgruppen, vid andra lärosäten nationellt och internationellt. Att vara biträdande handledare till doktorander ingår också i upgifterna. Forskningen kommer främst att vara kopplad till gruppen City information modelling. Inom undervisningen är du kursansvarig för 2 - 3 kurser eller deltar med moment i kurser. Minimum är kursansvar i en kurs. Handledning av studenter i projekt och examensarbeten ingår också. Företrädesvis gäller det kurser och handledning på avancerad nivå i de två programmen Energieffektivt byggande och solenergiteknikI takt med att programmen förändras ingår uppgiften att omforma eller forma nya kurser.

  Du som biträdande lektor kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Efter meritering kan du ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

  Vem är du?

  Enligt Högskoleförordningen är den behörig som biträdande lektor som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Bedömning av den vetenskapliga samt pedagogiska skickligheten sker enligt givna kriterier i anställningsordningen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

  För denna anställning krävs specifikt
  - doktorsexamen inom samhällsbyggnad med inriktning energi- och/eller installationsteknik eller motsvarande.
  - dokumeterat goda kunskaper i beräkningsteknik för modellutveckling för simulering och optimering av energisystem för byggnader eller kluster av byggnader.

  - goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
  Det är meriterande om du har
  - sökt externa forskningsmedel
  - publicerat forskningsresultat efter doktorsavhandlingen
  - har erfarenhet av undervisning och kursansvar

  Det är särskilt meriterande om du
  - behärskar beräkningsmetodik för modellering och optimering av avancerade kontrollsystem för maximalt utnyttjande lokalt av solel i ett område.

  Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.

  Personliga kompetenser som behövs för att lyckas i rollen
  - god samarbetsförmåga

  - självständighet
  - vara lösningsorienterad
  - god analytisk förmåga
  - drivkraft för att utforska nya områden för att vidga kunskapsfältet på i forskning och utbildning

  Bedömningsgrunder
  Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

  För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

  Anställningen
  Anställningen i tidsbegränsad, 4 år, med stöd av HögskoleförordningenOmfattningen är 100%. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge.

  Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

  Tillträde 1 mars 2021. Vikariat kan komma i fråga om rekryteringsprocessen inte avslutats före 1 mars.

   

  Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna,  besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

  Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

  Ansökan ska innehålla
  - CV
  - intyg och betyg
  - publikationsförteckning
  - fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
  - skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet
  - kontaktuppgift till minst två referenser
  - pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.

  Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se innan ansökningstidens utgång.

  Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

  På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

   

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha
  Biträdande universitetslektor
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /