Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot distribuerade system

Umeå universitet
  Published
  2024/02/01
  Location
  Umeå, Sweden
  Category
  Lektor  
  Job Type

  Description

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

  Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

  Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

   

   

  Institutionen för datavetenskap anställer upp till två universitetslektorer i distribuerade system. Ansök senast 2023-09-08.

  Institutionen för datavetenskap har drygt 180 anställda och anknutna medarbetare från mer än 20 olika länder och är inne i en kraftig expansionsfas. Vid institutionen finns en av Europas största forskargrupper inom distribuerade system, vars forskning fokuserar på hur man utformar (semi-)autonoma managementsystem för att tillhandahålla eller förbättra tillförlitlighet, tillgänglighet, prestanda och kostnads- och energieffektivitet för IT-infrastrukturer och deras tillämpningar. Aktuella infrastrukturer spänner från enskilda servrar, kluster och storskaliga datacenter till federerade datacenterinfrastrukturer och distribuerade mobila ”edge clouds”- infrastrukturer.

  Arbetsuppgifter

  Arbetsuppgifterna innefattar undervisning och forskning inom området distribuerade system samt handledning, primärt inom distribuerade system och relaterade områden på̊ samtliga nivåer. Arbetsuppgifter inom undervisning inbegriper även kursutveckling och kursansvar med tillhörande administration. Planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel) ingår i förekommande fall. Uppdrag av administrativ art och ledningsuppdrag inom Umeå̊ universitet kan också̊ förekomma, liksom forskningsinformation.

  Arbetsuppgifternas innehåll kan, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, förändras över tid beroende på̊ behov och tillgängliga resurser.

  Behörighet

  Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

  Förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

  Förmåga och flexibilitet att undervisa på ett brett spektrum av kurser i datakommunikation och datornätverk, operativsystem, systemprogrammering, distribuerade system, datormoln krävs.

  Bedömningsgrunder och deras avvägning

  Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

  Som bedömningsgrunder skall gälla i första hand pedagogisk och vetenskaplig skicklighet med något större vikt vid pedagogisk skicklighet. Därutöver skall gälla graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, och graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

  Vetenskaplig skicklighet

  Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

  • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
  • originalitet i forskningen
  • produktivitet
  • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
  • uppdrag inom vetenskapssamhället
  • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
  • samverkan med omgivande samhälle

  Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet datavetenskap med inriktning mot distribuerade system. Centralt för forskningen är grundläggande systemforskning och systemexperiment. Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån den forskningsplan som den sökande bilägger sin ansökan. Planen ska värderas utifrån den föreslagna forskningens höjd, det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen, samt graden av nytänkande. Meriterande för befattningen är akademisk eller industriell erfarenhet av utveckling av eller annat arbete med storskaliga distribuerade system.

  Det är av värde, men ej ett krav, att forskningen relaterar till institutionens existerande forskning i distribuerade system.

  Pedagogisk skicklighet

  Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

  Kriterier vid bedömning är:

  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
  • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
  • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
  • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
  • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

  Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

  Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

  Pedagogisk skicklighet skall avse ämnesområdet datavetenskap, med tyngdpunkt på områden av relevans för institutionens nuvarande undervisning på kurser såsom datakommunikation och datornätverk, operativsystem, systemprogrammering, distribuerade system, datormoln.

  Dokumenterad erfarenhet av undervisning på såväl grundnivå som avancerad nivå och forskarnivå̊ är meriterande.

  Erfarenhet av handledning av examensarbeten är meriterande.

  Erfarenhet av pedagogisk utveckling och ledarskapsuppdrag är meriterande.

  Övriga bedömningsgrunder 

  En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

  Övrigt

  Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, läs mer om förmåner här.

  Ansökan

  Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

  Bilagor

  1. CV/Umu Application template. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
   • basinformation (kontaktuppgifter, meritförteckning)
   • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
   • redogörelse för pedagogisk verksamhet
   • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
   • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
   • referenser inklusive kontaktuppgifter
  2. Kopior av relevanta examensbevis
  3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
  4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")

  Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig eller konstnärlig och pedagogisk verksamhet (pdf).

  Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen se

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Related Jobs

  Universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot distribuerade system
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /