Professor i företagsekonomi med inriktning mot hållbart företagande

Örebro universitet
  Published
  2023/11/20
  Location
  Örebro, Sweden
  Category

  Description

  Örebro universitet / Högskolejobb / Örebro

  Vi söker en professor i företagsekonomi för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan, Örebro universitet.

  Ämnesområde
  Ämnesområdet för anställningen är: företagsekonomi med inriktning mot hållbart företagande.

  Bakgrund
  Inom företagsekonomiämnet vid Örebro universitet har det bedrivits forskning med fokus på hållbart företagande i mer än 20 år. Utgångspunkten har varit att hållbarhet ska tolkas i vid mening och omfattar såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet och det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan dessa aspekter. Förutom att planetära gränser i form av klimat, naturtillgångar och biologisk mångfald måste beaktas, innebär alltså hållbart företagande att moraliska/etiska överväganden görs löpande och att organisationer arbetar strategiskt med hållbarhet som en del av sin affärsmodell i syfte att skapa långsiktig nytta för såväl företag som samhälle.

  Forskning inom hållbarhetsområdet bedrivs vid samtliga av våra tre centrumbildningar, Center for Empirical Research on Organizational Control, Center for Sustainable Business, och INTERORG Marketing Research Center. Frågor om hållbart företagande integreras också på vårt kandidat- och civilekonomprogram. Som ett av få svenska lärosäten erbjuder vi också en tvåårig masterprofil med en sådan inriktning. Vid behov erbjuder ämnet även uppdragsutbildning inom hållbart företagande riktad mot näringsliv och offentlig förvaltning samt kurser inom vårt forskarutbildningsprogram.

  Ämnet är också en aktiv part i Örebro universitets mångvetenskapliga plattform för en hållbar framtid (PSF@ORU) vars överordnade syfte är att utveckla och förmedla kunskap om hur hållbar omställning kan åstadkommas och genom samverkan med samhället utanför universitetet bidra till att nödvändiga förändringar genomförs.

  I syfte att ytterligare förstärka vår forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle inom området söker vi därför dig som har djup kunskap om, och intresse för, hållbart företagande.

   

  Dina arbetsuppgifter
  Som professor förväntas du ta en ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning, men också åt utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Det ingår i arbetsuppgifterna att verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom området hållbart företagande samt att medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Denna professur ska komplettera befintlig verksamhet. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

  Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

  Behörighet och bedömningsgrunder
  För att se annonsen i dess helhet besök: oru.se/ledigajobb.

  Information
  Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

  Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreträdare Frans Prenkert, 019-30 24 44, e-post: frans.prenkert@oru.se eller Per Carlborg, 019- 30 39 16, e-post: per.carlborg@oru.se.

  Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för både helheten och sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

  Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö skapräglasavöppenhet,tillitoch respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

  Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

  Så ansöker du
  Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

  Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

  Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

  Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

  Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

  Ersättning
  Individuell lönesättning tillämpas.

  Omfattning
  Detta är ett heltidsjobb.

  Arbetsgivare
  Örebro Universitet (org.nr 202100-2924), http://www.oru.se/

  Arbetsplats
  Örebro universitet

  Jobbnummer
  7654549

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha
  Professor i företagsekonomi med inriktning mot hållbart företagande
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /