Postdoktor i experimentella Operando-studier av katalytiska gränsytor med fotoelektronspektroskopi

Stockholms universitet
  Published
  2023/06/09
  Location
  Stockholm, Sweden
  Category
  Job Type

  Description

  vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2023-03-10.

  Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda, varav 95 doktorander, och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer Institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt Nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

  Projektbeskrivning
  Postdoktor för omedelbar tillsättning att arbeta med prof. Anders Nilsson inom områdena instrumentutveckling och katalys med fokus på CO/CO2-reduktion för att bilda bränslen och kemikalier. Målet är att studera gas-fast fasgränsytan genom att använda ett nyligen konstruerat fotoelektronspektroskopisystem byggt för att nå tryck runt 1bar vid synkrotronljusanläggningen PETRAIII i Hamburg.

  Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Material Science (WISE). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: wise-materials.org.

  Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE-forskarskola, wise-materials.org/research/graduate-school/, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktivitetet for att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

  Arbetsuppgifter
  Postdoktor kommer att ha ett ansvar för att förbereda de experimentella uppställningarna och att organisera stråltid samt analysera data och skriva manuskript. Personen ifråga kommer att vara involverad i stora samarbeten med internationella deltagare.

  Behörighetskrav
  Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

  Bedömningsgrunder
  Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

  En lämplig bakgrund är en PhD i kemi eller fysik och bakgrund i antingen katalys, ytkemi, ytfysik röntgenmetoder applicerat på gränsytor. Anställningen kommer att placeras vid Stockholms universitet men individen reser ofta till DESY i Hamburg.

  I urvalsprocessen kommer särskild uppmärksamhet att ges till vetenskapliga kunskaper. Den framgångsrika sökanden kommer att väljas ut baserat på dokumenterad experimentell kunskap relevant för forskningsområdet, kunskap om vetenskapliga instrument och metoder, analytiska färdigheter, personlig motivation och teamarbete. Kunskaper i bra engelska är obligatoriska. Vi söker motiverade kandidater med talang för instrumentutveckling, programmering och vetenskap.

  Anställningsvillkor
  Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

  Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

  Kontakt
  Upplysningar om anställningen lämnas av professor Anders Nilsson, andersn@fysik.su.se.

  Fackliga företrädare
  Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

  Ansökan
  Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

  När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 1 referensperson
   Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-0165-23.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-0165-23 + sökandes namn.

  och att bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
  • kopia av bevis på doktorsexamen
  • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

  Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

  Välkommen med din ansökan!
  Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

  Länk till den här sidan
  https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=19900&rmlang=SE

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Related Jobs

  Postdoktor i experimentella Operando-studier av katalytiska gränsytor med fotoelektronspektroskopi
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /