Professor i klinisk farmaci förenad med anställning som apotekare

Umeå Universitet
  Published
  2024/05/08
  Location
  Umeå, Sweden
  Category

  Description

  Institutionen för medicinsk och translationell biologi

   

  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

  Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

  Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

  Arbetsuppgifter

  I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete inom klinisk farmaci. Professorn förväntas leda forskning samt vetenskapligt företräda sitt ämne. I detta kan ingå att leda personal och verksamhet. Professorn förväntas vidare attrahera externa forskningsbidrag i konkurrens och finansiera uppbyggnad och drift av egen forskargrupp.I arbetsuppgifterna ingår även undervisning/handledning och examination i ämnesområdet farmaci och klinisk farmaci inom utbildning på grund- och avancerad nivå framförallt vid receptarieprogrammet, apotekarprogrammet och masterprogrammet i farmaci, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. Professorn, som ska vara aktiv forskare, ska även bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet. Det åligger professorer särskilt att ansvara för examination inom utbildning på forskarnivå. Utveckling av nya kurser på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå ingår också i arbetsuppgifterna. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår.

  Stationeringsort är Umeå men arbete på annan ort kan förekomma.

  Anställningen som professor är förenad med anställning som legitimerad apotekare vid Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

  Behörighetskrav

  Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

  Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

  Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.

  För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

  Eftersom anställningen är förenad med anställning som apotekare är svensk legitimation som apotekare krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav.

  För att vara behörig förväntas den sökande vara en nationellt och internationellt erkänd forskare, utifrån arbetsuppgifterna att leda forskning och vetenskapligt företräda sitt ämne, och vidare ska den sökande uppvisa dokumenterad erfarenhet som huvudhandledare inom utbildning på forskarnivå från antagning fram till disputation, utifrån arbetsuppgifterna som examinator inom utbildning på forskarnivå. Vidare krävs för behörighet dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsbidrag i konkurrens.

  För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom klinisk farmaci.

  För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet  klinisk farmaci.

  Bedömningsgrunder

  Som bedömningsgrund vid anställning av professor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning, dvs. vetenskaplig, pedagogisk och klinisk skicklighet. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet i akademiskt ledarskap.

  En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

  Lika stor omsorg skall ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

  Viktning av bedömningsgrunder

  Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver ska gälla graden av klinisk skicklighet, administrativ skicklighet och skicklighet i akademiskt ledarskap (sammantaget 1).

  Beskrivning av bedömningsgrunderna

  Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som professor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-248-19).

  Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående forskning i klinisk farmaci samt erhållna externa forskningsbidrag som huvudsökande.

  Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer för denna anställning särskild hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå i farmaci och klinisk farmaci. Hänsyn kommer också att tas till erfarenhet av handledning och examination. Det förväntas för en professor uppvisad doktorandhandledning som huvudhandledare till disputation för minst två forskarstuderande.

  Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering, skicklighet att utveckla och leda andra samt skicklighet att administrera m.m.

  Skicklighet inom akademiskt ledarskap kan visas genom förtroendeuppdrag inom akademi samt forskningsråd.

  Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens.

  Ansökan
  Sista ansökningsdag är 2024-05-31. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här.

  Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

  Välkommen med din ansökan!

  Faktaruta

  Tillträde

  Enligt överenskommelse

  Löneform

  Månadslön

  Ansökningsdatum

  2024-05-31

  Diarienummer

  AN 2.2.1-213-24

  Tillämpa
  Drop files here browse files ...
  Captcha
  Professor i klinisk farmaci förenad med anställning som apotekare
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /